Yönetici misiniz? Yoksa Lider Yönetici mi?

Biçimleri, metodları ve şekilleri her organizasyona göre farklılık göstermekle birlikte geçmişten günümüze değin değişmeyen bir kavram, yönetim. Her işletmenin ekonomik, hukuki ve etik sorumluluklarının yerine getirilmesi adına, süreçleri uygulanabilir kılmak da yönetimin ve yöneticilerin temel görevi. Bu gün gelinen noktada, çağlar boyunca süren geleneksel yönetim anlayışından uzaklaşılarak çok daha modern yönetim tarzları benimseniyor. Günümüzde birçok yönetim tarzı söz konusu olsa da “etkin yönetim” kavramı her organizasyon için önemini koruyor. Etkin yönetimin en önemli uygulayıcılarından biri ise hiç kuşkusuz yöneticiler. Kurum çalışanlarının organizasyondaki görevi tabi ki yadsınamaz ancak ortak payda ve amaçlar doğrultusunda bir araya gelen insanları doğru alana kanalize etmek, işbirliği ve koordinasyonu kurarak hedefe sağlıklı ve verimli şekilde ulaşmalarını sağlamak şüphesiz ki yöneticinin temel sorumluluğudur. Yöneticinin temel davranışları, yetkinlik ve yönetimdeki becerileri de organizasyon ya da kurumun başarısındaki kilit noktalardan biridir.

Son zamanlarda en sık duyduğumuz kavramlardan biri de liderlik… Ve çoğu zaman -farklı olmakla birlikte- yönetici kavramı ile iç içe geçmiş şekilde kullanılıyor. Oysa “Her lider bir yöneticidir” ya da “Her yönetici bir liderdir” tanımı yanlış bir algı oluşturabilir. Çünkü her lider yönetici olmak zorunda değildir. Ancak her yönetici, organizasyonun başarısı için liderlik vasıflarını taşımalıdır. Liderler bazen en güçlü, bazen en akıllı, bazen en bilge, bazen de en karizmatik kişidir. Toplumsal olarak bakıldığında her çağda farklılık göstermekle birlikte kurumlarda liderler, yönlendiren, enerji veren ve çalışanları kurumun vizyonuna gönüllü olarak bağlayan kişidir. Etkin bir yönetim için, hem liderlik hem de yöneticilik vasfıyla, nitelik ve beceriler bir arada olmalıdır. “İyi yönetici” aslında lider nitelikleri de bulunan yöneticilerdir. Peki lider yönetici nasıl olmalı? Lider yönetici, mevcut yapıyı korumakla değil değişimle ilgilenen kişidir. Yönetici değil, yönlendiricidir; denetlemez, güdüler; bürokratik otorite yerine morâl ve motivasyona odaklanır; liste ve bütçeye hakim olmakla yetinmez bir vizyonu vardır. Lider yönetici çalışanları şirket vizyonuna tutku ile bağlayan kişidir. Otoriteden değil, etkileşimden, iletişimden beslenen kişidir. İyi bir yönetici, bireysel akıl yerine ortak akıl; birey yerine ekip; emir yerine koçluk; sonuç odaklılık yerine süreç odaklılık; çok çalışmak yerine akıllı çalışmayı esas alan kişidir. İnsanları tanımak, objektif olmak ve objektif kalmak, kendine güvenmek ve kararlı olmak, cesur olmak, güven vermek gibi vasıfları da barındıran lider bir yönetici korkulan değil saygı duyulan olmayı da başarandır. İşveren ve müşteri ilişkilerinde bile sözleşme maddeleri arasına giren şeffaflık konusunu da atlamamak gerekiyor. Lider bir yönetici ekip arkadaşlarına karşı şeffaf olan kişidir. Şeffaflık, güven ve sadakat duygusunu da beraberinde getirdiği için oldukça önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor.

Günümüzün en yeni yönetim trendlerinden biri de çalışanların kurum misyon ve vizyonuna tutkuyla bağlanması… Kurum misyon ve vizyonuna tutkuyla bağlanan çalışan hem verimli hem de motivasyonu yüksek şekilde çalışır. Bu da sadakati beraberinde getirir. Unutulmamalıdır ki, lider bir yönetici, diğerlerinin takip etmek istediği kişidir. İşte bu nedenle lider bir yönetici, çalışanlarını kendine değil kurumun vizyon ve misyonuna bağlayan kişidir. Doğuştan lider olmayabilirsiniz. Ancak, kendini tanıyan, eksikliklerinin farkına varan bir yöneticiyseniz bu açığı kapatacak donanımlarla kendinizi geliştirerek siz de iyi bir lider yönetici olabilirsiniz.

Yazar: Atakan Genç