Organik Danışmanlık Hizmetleri

Organik Danışmanlık Hizmetleri; kurumsal gelişim, strateji, insan kaynakları, eğitim, bütünsel kalite ve kamu hizmetlerine yönelik 20 yılı aşkın bir süredir danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Başta enerji ve ulaşım sektörü olmak üzere üretim ve hizmet sektöründeki farklı alanlarda faaliyet göstermeye devam etmektedir.

Organik Danışmanlık Hizmetleri, İstanbul merkez ve Ankara ofisindeki uzman ekibi, yönetim ve akademik danışmanları ile çok sayıda projeyi hayata geçirmiştir. Müşterilerin ihtiyaç ve beklentileriyle birlikte sektör trendlerini de göz önünde bulundurarak gerçekleştirilen projelerde 4T (Tanıma, Teşhis, Tedavi, Takip) metodolojisini benimsemiştir.

Temel İlkeler

  • Müşteri Odaklılık
  • Çalışan Mutluluğu
  • Sürdürülebilir Çevre
  • Hizmet Kalitesi Odaklı Sürekli Gelişim
  • İnovatif ve Özgün Yaklaşım

Misyonumuz

İşletme ve organizasyonların rekabet edebilirliğini artırmak üzere kurumsal gelişimlerine destek olacak, açığa çıkmamış ihtiyaçlarını da kapsayan katma değeri yüksek çözümler üretmek.

Vizyonumuz

Çizginin dışında değer üreten çözümler ile danışmanlık sektöründe tanınan bir marka ve uluslararası bir şirket olmak.

Entegre Politikamız

Şirketimiz, uyguladığı Entegre Yönetim Sistemi ile vizyon ve misyonuna uygun olarak tüm faaliyetlerini kapsayan, aynı zamanda Entegre Yönetim Sistemi standartlarına uyum sağlayan bir politika amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda;

  • Çalışanlarımızın tam katılımıyla gerek araştırma, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirirken gerek risk ve fırsat değerlendirmeleri, gerekse eğitimlerle hizmet başlangıcından sunuma kadar süreçleri yaşam döngüsü yaklaşımı çerçevesinde özümsemesi esas alınmaktadır.
  • Tabi olduğumuz tüm yasa, standart ve mevzuatlara uyarak, sürekli iyileştirme ve gelişime önem verecek bütünsel kalite yaklaşımı hedeflenmektedir.
  • Yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların belirlenmesi, kontrol altına alınması, geri dönüşüm sürecine katkı sağlanması, geri dönüşümü mümkün olmayanların zararsız hale getirilmesi temel ilkelerimizdendir.
  • Olası acil durumlara hazırlıklı olunması, ramak kala olaylarını belirleyerek ortaya çıkmasını engelleyecek kontrol sistemlerinin kurulması ve uygulamaya alınması, acil durumların oluşması durumunda olası zararlarının/etkilerinin en alt düzeyde tutulması ve etkin haberleşme yollarının tanımlanması sağlanmaktadır.
  • Tüm ilgili taraflara şeffaflıkla yaklaşılmakta istek, öneri, şikâyet ve beklentileri derinlemesine anlaşılarak müşteri odaklı çalışılmaktadır.