Her gün değişen, gelişen toplumda işletmelerin sürdürülebilir büyüme ve başarıyı sağlayabilmesi için sürekli değişime ayak uydurması ve gelişim göstermesi gerekir. Organik Akademi olarak işletmelerin bu değişim ve gelişimin sürecinin eğitim ile desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Organik Akademi hizmetlerimiz ile Eğitim 5.0 ve Toplum 5.0 ışığında her yerde bulunan teknolojilerin sağladığı imkanlar ile sürdürülebilir, modern, inovatif, geliştirici ve öğrenme merkezli bir ekosistem oluşturmayı hedeflemekteyiz.

“Kurumsal Eğitim Metodumuz: Be Spoke”


Eğitim İhtiyaç Haritası: Görüşmelerimiz ve analizlerimiz doğrultusunda işletmenizin tam olarak neye ve hangi eğitime ihtiyacının olduğunu birlikte belirliyoruz. Eğitim için kullanacağımız araç ve yöntemin hangisi olacağını seçiyoruz. Başka bir deyişle işletmenizi eğitim check-up’ı işlemine alıyoruz.

Eğitim ve Eğitmen Eşleştirmesi: Hem akademik alanda yer alan hem de sektörün içerisinde mesleki bilgi ve deneyime sahip uzman eğitmen kadromuzla bir araya gelerek; sizlerin sektörüne ve ihtiyaçlarınıza uygun eşleştirmeleri yapıyoruz.

Uygulanabilir Eğitim Programı: Belirlenen eğitim programlarını sizler ile belirlediğimiz uygun zaman ve uygun lokasyonlarda planlıyoruz.

01

Eğitim
Modüllerimiz

Eğitim modüllerimiz altında bulunan yüzlerce eğitimden kurumunuzun ihtiyaç ve beklentisine uygun eğitimleri seçebilirsiniz. Kurumuzun ihtiyaçlarını öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçerek ücretsiz sunduğumuz kurumsal eğitim check-up’ı hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Kurumsal Gelişim: Kurumsal Gelişim Modülü içerisindeki eğitimler ile işletme çalışanlarını kurumsal bilgiler açısından donatılması ve işletme bütünün birer öğesi olarak gerekli becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kişisel Gelişim: Kişisel Gelişim Modülü içerisindeki eğitimler ile çalışanın bireysel yetenekleri ve bilgi düzeyi arttırılarak işletme faaliyetlerinde verimlilik ve etkinliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

Mesleki ve Teknik Gelişim: Mesleki ve Teknik Gelişim Modülü içerisindeki eğitimler mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Strateji: Strateji Modülü içerisindeki eğitimler işletmelerin sistematik ve sürdürülebilir yönetimi sağlayabilmek adına stratejik yaklaşımın benimsetmeyi amaçlamaktadır.

Yöneticilik ve Liderlik: Yöneticilik ve Liderlik Modülü içerisindeki eğitimler işletmenin potansiyel veya mevcut yönetim kadrolarına yönetsel yaklaşım ve uygulamaların aktarılması ve yönetici yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dönüşüm ve Dijitalleşme: Dönüşüm ve Dijitalleşme Modülü içerisindeki eğitimler işletmelerin dijital dünyaya ve sistemlere ayak uydurarak dönüşüm ve değişimlerini hakkında farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

İnsan Kaynakları: İnsan Kaynakları Modülü içerisindeki eğitimler işletme personelinin organizasyona alınması, yerleştirilmesi ve etkinliğinin sürekli artırılması adına gerçekleştirilen tüm faaliyetler hakkında bilgilendirme ve yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.

Pazarlama ve Satış: Pazarlama ve Satış Modülü içerisindeki eğitimler günümüz satış ve pazarlama stratejilerinin benimsenmesinin yanı sıra uygulanmalara yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği: İş Sağlığı ve Güvenliği Modülü içerisindeki eğitimler her işletmeye özgü güvenlik kültürü ve farkındalık oluşturmanın yanı sıra iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması konusunda fark edilebilir sonuçlar etmeyi amaçlamaktadır.

Finans ve Muhasebe: Finans ve Muhasebe Modülü içerisindeki eğitimler yönetici, işveren veya çalışanlar için finansal bakış açısı kazandırmanın yanı sıra mevcut mal ve kazançları etkin yönetimini öğretmeyi hedeflemektedir.

Dijital Medya: Dijital Medya Modülü içerisindeki eğitimler gelişen dijital ve sosyal medya platformlarının etkisiyle yeniden şekillenen pazarlama trend ve yaklaşımlarına odaklanarak etkili dijital medya stratejilerini oturtmak için gerekli temelleri paylaşmayı hedeflemektedir.

Ticaret ve E-Ticaret: Ticaret ve E-Ticaret Modülü içerisindeki eğitimler işletme veya çalışanın ticaret ve e-ticaret alt yapısını kuvvetlendirmeyi ve uygulanmalara yönelik bilgi ve becerilerinin kazandırılmasını hedeflemektedir.

Proje Yönetimi: Proje Yönetimi Modülü içerisindeki eğimler uluslararası kabul görmüş metodolojiler çerçevesinde derinlemesine bilgi sahibi olunmasını sağlayarak proje yönetimi araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı amaçlamaktadır.

Entegre Yönetim Sistemleri: Entegre Yönetim Sistemleri Modülü içerisindeki eğitimler ISO Standartları gereği kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti ve bilgi güvenliği gibi yönetim sistemlerini konusunda bilgi ve becerilerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

Uzaktan Çalışma: Uzaktan Çalışma Modülü içerisindeki eğitimler uzaktan çalışma veya ofisten bağımsız çalışma durumlarında etkinlik ve verimliğin sağlanmasını ve buna yönelik pratiklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

Eğitim Hizmetleri
02

Eğitim
Programlarımız

Eğitim programlarımız bir işletmenin veya çalışanın sahip olması gereken temel yetkinlik ve bilgi düzeyi esas alınarak oluşturulmuştur. İhtiyaç duyduğunuz eğitim programını öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçerek ücretsiz sunduğumuz kurumsal check-up hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Yönetici Geliştirme Programı: Örgütsel hedeflere ulaşmak adına işletmelerde farklı güç, sorumluluk ve yetkinliklere sahip farklı yönetim düzeyleri bulunur. Yönetici Geliştirme Programı, farklılaşan yönetim düzeylerine yönelik Başlangıç, Orta ve Üst Düzey olmak üzere üç ayrı kademede için eğitim ve gelişim ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmıştır. Kademelere ek olarak eğitimler yöneticinin sahip olması gereken 11 temel özellik göz önünde bulundurularak oluşturulmuş ve eğitim programında bütünselliği sağlanmıştır.

Başlangıç Düzey Yönetici: Başlangıç Düzeyi Yönetici, yeni yönetici olmuş veya yöneticiliğe terfi edecek kişilerdir. Bu düzeyin temel yönetim becerisinin ve yetkinliğinin kazanması gerekir.

Orta Düzey Yönetici: Orta Düzey Yönetici, organizasyon içerisinde stratejilerin uygulanması, kararların verilmesi ve değişimin yönetilmesi bakımından kritik öneme sahiptir.

Üst Düzey Yönetici: Üst Düzey Yönetici, tepe yönetici olarak da adlandırılır. İşletmeyi bir bütün olarak gören üst yöneticilerin değişimi başlatma ve sürdürme becerisi ile birlikte stratejik bakış açısının güçlendirilmesi gerekir.

Strateji Programı: Stratejik bakış rekabetçi olmayı, gelecek odaklı düşünmeyi ve hedefler doğrultusunda eyleme geçebilmeyi sağlar. Strateji Programı stratejik bakışın analiz, planlama, uygulama ve kontrol aşamalarına yönelik oluşturulmuştur. Eğitim Programı stratejiyi işletme kültürü haline getirerek bütünsel yönetimde süreklilik kazandırmayı amaçlar.

Stratejik İnsan Kaynakları Gelişim Programı: İşletmeler açısından insan kaynaklarının stratejik yönetimi ve personellerin bu doğrultuda geliştirilmesi kritik öneme sahiptir. Stratejik İnsan Kaynakları Gelişim Programı, insan kaynaklarında iş analizi, pozisyon yetkinliklerini tanımlama, işe alım ve yerleştirme, ücretlendirme, performans, kariyer ve yetenek yönetimi gibi 10 uygulama alanı göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Eğitim Programının amacı İK profesyonelinin tüm ihtiyaç ve beklentisini karşılayacak derinlemesine bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamaktır.

İnovasyon ve Dönüşüm Programı: İşletmelerin sistem ve çalışanlarını gelişen teknoloji, küresel değişimler ve yenilikler doğrultusunda geleceğe hazırlaması işletmelerin sürdürülebilirliği açısından son derece kritiktir. İnovasyon ve Dönüşüm programı yeniliğin sorgulanması, oluşturulması, yönetilmesi ve sürdürülmesi yeteneklerini katılımcılarına bütünsel aktarmayı amaçlar.

Uzaktan Çalışma Pratikleri Programı: Uzaktan Çalışma Modülü içerisindeki eğitimler uzaktan çalışma veya ofisten bağımsız çalışma durumlarında etkinlik ve verimliğin sağlanmasını ve buna yönelik pratiklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

Kurumsal Gelişim Programı: Kurumsal Gelişim işletmelerde başarının oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Kurumsal Gelişim Programı sistem ve çalışanları bir bütün olarak görerek kurumsal iletişim, aidiyet, etkin kaynak yönetimi, bütünsel kalite ve performansa odaklanır. Eğitim programının amacı kurumsal gelişimi destekleyen temel ve kritik içerikleri bir bütün olarak sunmaktır.

Kişisel Gelişim Programı: İşletmenin başarısı kendi kurumsal gelişiminin yanı sıra çalışanlarının bireysel ve kişisel gelişimlerini sağlamasına de bağlıdır. Bu noktada çalışanlarının sürekli gelişimlerini desteklemek, kendi potansiyelini keşfetmesini sağlamak kritik önem taşır. Kişisel Gelişim Programı kişinin ihtiyaç ve beklentilerini bütünsel değerlendirerek ve işletme için gerekli temel gelişim alanlarına odaklanarak oluşturulmuştur. Eğitim Programıyla kişide (çalışanda) istenilen tutum, davranış ve düşünce yapısı gelişimi desteklenir.

Sertifika Programları: Sertifika programları üniversitelerle anlaşmalı olarak verilen programlardır.

Atölye Uygulamaları ve Oyunlaştırma

Eğitimlerin pekiştirilmesi ve kalıcılığının sağlanması Atölye Çalışmaları ve Oyunlaştırma son derece önemlidir. Atölye çalışmaları aslında aktif bir eğitimdir. Eğitim sonrası yapılan atölyeler edinilen bilgilerin henüz tazeyken kullanılmasını sağlarken iş yapma ve sonuçlandırma duygularının gelişmesine katkı sağlar. Böylelikle işletme çalışanının performansında artış olmasına yardımcı olacak ve çalışanlarda mutluluk ve önemsenme duygusu ağır basacaktır.

İletişim Atölyesi

Pazarlama Atölyesi

Marka Atölyesi

Eğitim Hizmetleri